ER DET OK?

ER DET OK AT UNDLADE AT FORTÆLLE DIN PARTNER, AT DU HAR GLEMT DIN P-PILLE?

26% JA
74% NEJ

ER DET OK AT TAGE SINE P-PILLER PÅ FORSKELLIGE TIDSPUNKTER HVER DAG?

40% JA
60% NEJ

ER DET OK AT SPEKULERE PÅ HVORDAN HORMONER PÅVIRKER MIN KROP?

98% JA
2% NEJ