ER DET OK?

ER DET OK AT UNDLADE AT FORTÆLLE DIN PARTNER, AT DU HAR GLEMT DIN P-PILLE?

35% JA
65% NEJ

ER DET OK AT TAGE SINE P-PILLER PÅ FORSKELLIGE TIDSPUNKTER HVER DAG?

58% JA
42% NEJ

ER DET OK AT SPEKULERE PÅ HVORDAN HORMONER PÅVIRKER MIN KROP?

97% JA
3% NEJ