ER DET OK?

ER DET OK AT SPEKULERE OVER, OM MAN KAN SE P-STAVEN?

Valgmuligheder

ER DET OK AT KRÆVE, AT DIN PARTNER SKAL BRUGE ET KONDOM?

Valgmuligheder

ER DET OK AT MAN ØNSKER AT HOLDE OP MED AT TAGE SINE P-PILLER HVER DAG?

Valgmuligheder