ER DET OK?

ER DET OK, HVIS DIN PARTNER BETALER FOR DIN P-STAV?

85% JA
15% NEJ

ER DET OK AT VÆRE BANGE FOR SMERTER, NÅR MAN SKAL HAVE EN P-STAV?

96% JA
4% NEJ

ER DET OK AT SPEKULERE PÅ HVORDAN HORMONER PÅVIRKER MIN KROP?

98% JA
2% NEJ