ER DET OK?

ER DET OK, HVIS DET FØLES SOM OM DIT PESSAR IKKE PASSER?

44% JA
56% NEJ

ER DET OK, HVIS DIN PARTNER BETALER FOR DIN P-STAV?

85% JA
15% NEJ

ER DET OK, HVIS DIN PARTNER BETALER FOR DIN P-SPRØJTE?

88% JA
13% NEJ