ER DET OK?

ER DET OK, HVIS DET FØLES SOM OM P-RINGEN KAN FALDE UD?

31% JA
69% NEJ

ER DET OK AT SPEKULERE OVER P-RINGENS HORMONINDHOLD?

91% JA
9% NEJ

ER DET OK, HVIS DIN PARTNER BETALER FOR DIN P-STAV?

85% JA
15% NEJ